Maakt maatschappelijk rendement transparant.

Benchmark Gemeentelijk Vastgoed: een nieuwe standaard.

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed is er voor alle Nederlandse gemeenten. Door slim gebruik van open en eigen databronnen maken we prestaties van gemeentelijk vastgoed inzichtelijk. Zo ontwikkelen we een eigen gestandaardiseerde vastgoedtaal. Elke gemeente kan eenvoudig meedoen met het Benchmark Light programma en zo toegang krijgen tot alle relevante open databronnen. Voor gemeenten die echt de diepte in willen, is er het Benchmark Expert programma.

Het “waarom” van de benchmark in een notendop:

Feiten en cijfers over de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed.

16

Gemeenten

5.600

Gebouwen

9,3

Miljoen m² BVO

5.000

Contracten

3,1

Miljoen inwoners

Zeven kernvragen voor vastgoedsturing.​

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

Hoeveel voorzieningen zijn er per inwoner beschikbaar? En hoe ver moeten mensen daarvoor reizen?

Beleid

Beleid

Voor welke beleidsdoelen wordt het gemeente vastgoed ingezet? Hoe groot is mijn kernportefeuille?

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Heb ik mijn verduurzamingsopgave goed in beeld? Lig ik op koers?

Huurderstevredenheid

Tevredenheid

Hoe tevreden zijn gebruikers met het vastgoed en de dienstverlening?

Bezetting

Bezetting

Wordt het vastgoed optimaal gebruikt? Waar zit de leegstand? Is dit veel?

Financien

Financiën

Wat kost het vastgoed? En in welke mate dekken de opbrengsten de kosten van het vastgoed?

Organisatie

Organisatie

Zetten we personele middelen efficiënt in gezien de vastgoedopgave?

Hoe is de benchmark opgebouwd?

Benchmark Expert

Benchmark Tevredenheid

Welke benchmark past bij jou?​

ExpertTevredenheid
Beschikbaarheid
Beleid
Duurzaamheid
Bezetting
Financiën
Organisatie
Huurderstevredenheid

Prijzen voor deelname aan de benchmark gemeentelijk vastgoed 2023.

Gemeentegrootte (inwoners)ExpertTevredenheid
> 250.000€ 16.000€ 5.500
100.000 – 250.000€ 11.000€ 4.000
50.000 – 100.000€ 8.000€ 3.000
< 50.000€ 5.500€ 2.000

Dashboards voor vastgoedsturing​.

Deelnemers krijgen toegang tot dashboards waarin de eigen vastgoedprestaties inzichtelijk zijn gemaakt. Resultaten worden getoond op het niveau van deelportefeuilles, gebruiksdoelen en gebouw. Je kunt je resultaten vergelijken met de benchmark en je peergroep.

Previous
Next

Huurderstevredenheid.

Jaarlijks meten we de tevredenheid onder huurders van het gemeentelijk vastgoed. Elke gemeente kan hieraan meedoen, ook als je niet meedoet met Benchmark Light of Benchmark Expert. We werken met een gestandaardiseerde digitale vragenlijst gebaseerd op de Customer Effort Score. De vragen gaan over de tevredenheid met de dienstverlening en het vastgoed. Afgelopen jaar haalden we hiermee een response van bijna 50%!

Het proces hebben we inmiddels volledig gedigitaliseerd en beproefd. We houden rekening met alle privacy richtlijnen. Wilt u meer weten over de huurderstevredenheidsmeting?

Over de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed.

Sander

Sander de Clerck

TIAS School for Business & Society en Republiq delen vanaf de start van dit project een gezamenlijke visie op vastgoedbenchmarking. We geloven dat meer inzicht leidt tot betere vastgoedbeslissingen. De spectaculaire groei van open data is een mooie kans voor een extra fundament in de vastgoedsturing.

Ingrid

Ingrid Janssen

Ik ben trots dat we in korte tijd deze groep koplopers hebben samengebracht. Zij gaan met ons het ontwikkelingstraject aan. Binnenkort worden de eerste dashboards opgeleverd aan de deelnemende gemeenten. Zij kunnen dan hun vastgoed vergelijken op kwaliteitskenmerken, beschikbaarheid, waarderatio’s, exploitatielasten, gebruiksfuncties en huurinkomsten.

Jan

Jan Kappers

Gemeente Utrecht

Door onze deelname laten we zien onze vastgoedorganisatie goed op orde te hebben. Maar bovenal biedt het ons een businesstool waarmee we vastgoedbeslissingen veel beter kunnen onderbouwen. Ik ben er van overtuigd dat ook andere gemeenten deze toegevoegde waarde snel ondervinden.

We sturen de brochure naar je toe!

We sturen de whitepaper naar je toe!

Laat hier je gegevens achter en wij nemen contact met je op!

Benchmark Gemeentelijk Vastgoed